Az összes tartalmat:

Ön milyen mértékben együttműködő és önérvényesítő egyszerre?

 Thomas-Kilmann konfliktuskezelési technikák  - 720x576 pixel - 91347 byte

A kérdésre nagyon egyszerűen kaphat választ, hiszen Thomas K. W. és Kilmann R.H. amerikai magatartáskutatók kétdimenziós modellje a személyiséget két dimenzióban vizsgálta a konfliktusokban való megélés során.

A modell célja az egyéni viselkedés vizsgálata, tudatosítása konfliktus-helyzetekben. Konfliktushelyzetek azok a szituációk, melyekben két ember törekvései összeegyeztethetetlennek tűnnek. Ilyen helyzetekben egy személy viselkedése két alapvető dimenzió mentén írható le:

1. önérvényesítés, vagyis hogy a személy milyen mértékben törekszik a saját maga szándékainak érvényesítésére, és
2. együttműködés, vagyis hogy a személy milyen mértékben törekszik a másik egyén szándékainak érvényesítését elősegíteni.

A viselkedésnek ez a két alapvető dimenziója felhasználható arra, hogy a konfliktusok kezelésének öt sajátos módját meghatározzuk.

A versengés önérvényesítő és nem együttműködő. Az egyén saját szándékait érvényesíti a másik személy rovására. Ez hatalom-orientált eljárás: a személy bármely befolyásolási módot latba vet, ami megfelelőnek tűnik, hogy nyerő helyzetbe jusson - meggyőző képességét, rangját, gazdasági szankciókat stb.

Az alkalmazkodás együttműködő és nem önérvényesítő. A versengés ellentéte. Az egyén lemond saját szándékairól, hogy a másik szándékai érvényesülhessenek. Bizonyos önfeláldozás van ebben az eljárásban.

Az elkerülés nem önérvényesítő és nem együttműködő. Az egyén nem követi közvetlenül sem saját szándékát, sem a másik személy szándékát.

A problémamegoldás egyszerre önérvényesítő és együttműködő. Az elkerülés ellentéte. Magában rejti azt a törekvést, hogy együtt dolgozva a másik személlyel találjunk valamilyen megoldást, amely teljesen megfelel mindkettőnk szándékainak.

A kompromisszumkeresés átmenet az önérvényesítés és az együttműködés között. A cél valamilyen kivitelezhető és kölcsönösen elfogadható megoldás találása, amely részlegesen mind a két felet kielégíti. A kompromisszum középúton helyezkedik el a versengés és az alkalmazkodás között.

Mind az öt konfliktuskezelési mód hasznos bizonyos helyzetekben. Senkire sem jellemző egyetlen, merev stílus a konfliktusok kezelésében. Ugyanakkor mindenkiről elmondható, hogy bizonyos konfliktuskezelési módokat jobban tud használni, mint másokat, és ezért hajlamos arra, hogy nagyobb mértékben hagyatkozzon ezekre, mint amazokra.

Mit gondol, melyik az a 3 legjellemzőbb stílus, ami az Ön stratégiáját leírja jelenleg?
Mit gondol, mennyire megfelelő ahogy Ön az 5 konfliktuskezelési módot használja?
Melyiken változtatna?


Oldal URL