Az összes tartalmat:

Belső műhelymunka, workshop

Az angol eredetű workshop szó eredeti jelentése műhelymunka. A szó mai leggyakoribb alkalmazása szerint egy adott szakterület iránt érdeklődő emberek találkozóját hívják így, melynek célja, hogy közös munkával valami újat - általában szellemi terméket - hozzanak létre az adott témában.

A workshopok elsősorban tapasztalatcserére, másodsorban ismeretek megosztására szolgálnak, s interaktív jellegükből fakadóan intenzív véleménycserét tesznek lehetővé a résztvevők számára.

Mindez nagyon struktúráltan, a műhelymunkát vezető személy facilitásával történik.

Általában a legfőbb értéket a résztvevők számára a csapatmunka eredményeiből, a kérdések közös megvitatásából, a gyakorlati példákból merített hasznos ötletek jelentik.

A műhelymunka lehetőséget teremt a a kollégák és a szakértők közti együttműködésre osztályokon belül és osztályokon átívelően, különböző módszerekkel elősegítve a hatékony és élvezetes tanulást.

Ezáltal lehetővé válik a szakmai fejlődés és a követendő gyakorlatok megosztása.

Oldal URL


A jelenlegi oldal elsődleges címe: http://menedzsment.info/kollegak-fejlesztese-belso-muhelymunka-workshop-10464/
Továbbá az alábbi címen is elérhető: http://menedzsment.info/doc10464/